licytacje nieruchomości

May 28, 2020

Dostępność dla interesantów


Posted by: tlomak

UWAGA!

Interesanci winni posiadać własny długopis, należy składać już wypełnione, gotowe wnioski. Wzory wniosków dostępne na stronie internetowej.Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie, konieczne jest również zakrycie nosa i ust.Strony będą przyjmowane pojedynczo, kolejni interesanci będą oczekiwać przed wejściem do budynku.W dalszym ciągu zaleca się załatwianie spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną - jeśli tylko jest to możliwe.