Strona główna

May 28, 2020

Dostępność dla interesantów


Posted by: tlomak

Od dnia 01.06.2020 r. kancelaria jest czynna dla interesantów.

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00 (przyjęcia stron przez komornika 8.00 - 16.00), wtorek - czwartek 10.00 - 14.00, piątek - nieczynne.

Interesanci winni posiadać własny długopis, należy składać już wypełnione, gotowe wnioski. Wzory wniosków dostępne na stronie internetowej.

Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie, konieczne jest również zakrycie nosa i ust.

Strony będą przyjmowane pojedynczo, kolejni interesanci będą oczekiwać przed wejściem do budynku.

W dalszym ciągu zaleca się załatwianie spraw drogą elektroniczną bądź telefoniczną - jeśli tylko jest to możliwe.